Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Офіційний веб-сайт: 
http://www.hneu.edu.ua/
Країна: 
Україна