Іннститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Офіційний веб-сайт: 
www.ispp.org.ua
Країна: 
Україна